•  +38 (044) 290-80-16
 •  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Виставка — публічна демонстрація досягнень у галузі науки, освіти, техніки, культури, мистецтва та інших галузях суспільного життя.

Розрізняють виставки: місцеві, національні, міжнародні і всесвітні, а також загальні, що охоплюють всі галузі людської діяльності (наприклад, Виставка досягнень народного господарства СРСР ВДНГ), і спеціалізовані, присвячені тільки на одній сфері діяльності людини. До останніх відносяться художні, промислові і сільськогосподарські. Також розрізняють виставки періодичні (тимчасові) і постійні.

Виставко- ва діяльність в Україні почала розвиватися активно із відновленням незалежності нашої держави в 1991 році. Ця діяльність привертає до себе дедалі більшу увагу вітчиз- няних науковців та практиків, серед яких: М. Аршевська, Л. Лукашова, О. Мельникович, С. Мельниченко, В. Пекар [3], Є. Ромат, Т. Ткаченко [6], В. Фарберов та ін. Вивченню проблем розвитку виставкової діяльності присвячено праці таких закордонних авторів, як Ж. Готьє (G. Gautier), Я. Крітсотакіс (Y. Kritsotakis), Ф. Котлер (P. Kotler), Р. Сті- венс (R. P. Stevens), у тому числі російських – Н. Александ- рової, Є. Гусєва, Є. Добробабенко, Г. Захаренко, Л. Стров- ського, І. Філоненка, Ф. Шаркова.

Водночас, зазначені та інші автори висвітлюють зде- більшого окремі проблемні аспекти: планування та ор- ганізація проведення виставкових заходів, підбір і підго- товка кадрів, аудит виставкової статистики, підвищення ефективності виставкових заходів та ін. Сучасні тенденції і проблеми розвитку виставкової діяльності в Україні роз- глядаються описово та фрагментарно, без достатнього аналітичного обґрунтування й залишаються малодослід- женими.

ГО "Український освітній клуб" постійно проводить діяльність щодо:

 • підготовка документів до участі у виставках;
 • моніторинг виставкових заходів, що проводитимуться в Україні;
 • презентації результатів навчальних напрацювань науково-педагогічних кадрів університету;
 • утримання та покращення позицій на міжнародних та національних рейтингах ВНЗ;
 • залучення молоді з інших областей для навчальної та наукової роботи;
 • обміну досвідом з провідними навчальними закладами України;
 • налагодження зв’язків з метою проведення науково-дослідної діяльності;
 • через участь у виставкових заходах здійснює пошук партнерів для реалізації національних та міжнародних проектів

Виставкова діяльність ГО "Український освітній клуб" включає в себе:

 • проведення рекламно-маркетингової роботи з підготовки до участі виставок та презентацій у межах та поза межами України;
 • здійснення пошуку та надання пропозицій щодо доцільності участі у виставках;
 • виявлення та використання наукового потенціалу з метою досягнення найбільшої ефективності;
 • пошук нових джерел фінансування виставкової діяльності та спонсорських коштів;
 • планування та контроль договорів з приводу виставкової діяльності;
 • планування кошторису виставок;
 • оптимізація та уніфікація процедур підготовки, узгодження, реєстрації договорів, що укладаються університетом зі сторонніми організаціями (співпраця з провідними іноземними та українськими університетами);
 • підведення підсумків за результатами виставок.

 


 

ВИСТАВКА "ОСВІТА В СУМАХ 2016"

10 липня 2016 року ГО "Український освітній клуб" провів Першу спеціалізовану виставку «Освіта в Сумах – 2016». Мета заходу – ознайомити абітурієнтів та батьків з пропозиціями сумських навчальних закладів, що дало їм змогу зробити остаточний вибір ВНЗ для вступу. Унікальність даної події полягає в її форматі Open Space (відкритий простір), що дає можливість об’єднати навчальні заклади на одному майданчику в неформальній, дружній до спілкування атмосфері.

 

 


ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

university building

ГО "Український освітній клуб" (скорочено - УОК) - некомерційна, неурядова громадська організація, основною метою якої є втілення інноваційних освітніх проектів.

На сьогоднішній день УОК є ексклюзивним представником проекту International Study Cards на всій території України.

ГО «УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ КЛУБ» впроваджує програму розвитку партнерської мережі для співпраці в міжнародних проектах розвитку освіти і культури в нашій країні. 

        ДОКЛАДНО

FB

Календар подій